Menu Luk

Startside

OM NUVO

UC Netværket på Udsatte Voksen området (UC-NUVO)

Netværket blev etableret i 2012 som et fælles forum for undervisere, konsulenter og forskere ved professionshøjskolernes sociale-, sundheds- og pædagogiske uddannelsesområder. Netværket har fokus på at etablere samarbejde på tværs af UC’erne om: uddannelse, undervisning, udvikling- og forskning indenfor det sociale-, sundheds- og pædagogiske fagområde. Samarbejdet i netværket skal bidrage til udvikling og forskning indenfor udsatte voksen området med henblik på fortsat kvalificering indenfor udsatte-området på grund- efter- og videreuddannelser.

Interesseområde

Netværkets interesse retter sig specielt mod voksne mennesker i udsatte positioner og mod voksne med særlige behov ud fra særlige kontekster på steder, hvor menneskets hverdagsliv udfoldes. Det kan være hjemme, på arbejdspladser og i professionelle og organisatoriske settings som bofællesskaber og aktivitetshuse for handicappede som f.eks. mennesker der er psykisk sårbare og mennesker med funktionsnedsættelse.

Aktiviteter

Netværket afholder seminar en gang årligt som et to dages internat om igangværende aktiviteter på udsatte området. Vi modtager gerne forslag til temaer for næste seminar og nyt på området voksne i udsatte positioner.

Netværket har som intention at etablere interessenetværk på særlige områder. På seminaret er dels oplæg fra eksterne oplægsholdere i plenum, og der er workshops for interne deltagere. I workshops kan du få mulighed for at præsentere projekter, der er interessante at få feedback på og diskutere med andre med interesse for det samme område. Workshops oplæg kan vise nye ideer frem eller fund fra færdige projekter. Det kan ses som en øvebane, hvor det er ufarligt at fremlægge og diskutere blandt ligesindede.

KONFERENCE 28. OG 29. SEPTEMBER 2023

Velfærdsteknologiers indflydelse på arbejdet med voksne i udsatte positioner og deres hverdagsliv

Lyden af NUVO!!!

Podcast fra NUVO konferencen 2023   https://feeds.buzzsprout.com/2275678.rss
 
 

Teknologier præger i stigende grad det velfærdsprofessionelle arbejde med borgere i udsatte positioner. I disse år er det særligt digitale teknologier og deres betydning for arbejdsliv, samt inklusions- og eksklusionsprocesser, der tiltrækker sig opmærksomhed. Men teknologier er vidt forskellige ting. Overordnet set kan teknologi forstås som ”anvendelse af videnskabelig viden og tekniske hjælpemidler til praktiske formål, fx til løsning af bestemte produktions- og arbejdsopgaver” (Den Danske Ordbog).

Fælles for teknologier er desuden, at de ikke blot er tiltænkte løsninger på bestemte udfordringer eller opfyldelse af behov. De er også udtryk for bestemte problemforståelser og menneskesyn, hvilket betyder, at de er ikke neutrale hjælpemidler, men rummer indlejrede intentioner. Dette rejser spørgsmål om, hvordan teknologierne indgår i inklusions- og eksklusionsprocesser for borgere i udsatte positioner samt hvilke former for professionsudøvelser og hverdagsliv, de fremmer eller underminerer.

Teknologiernes betydning kan dog ikke reduceres til de indlejrede intentioner, da de ikke determinerer teknologibrugernes adfærd. Teknologibrugere har også et handlerum, der til tider bruges til at omgå de bindinger, som teknologier søger at lægge på teknologibrugernes adfærd. Teknologiernes konkrete betydninger bliver altså også til de praksisser, de indgår i. En fremtrædende måde at begribe teknologierne i praksis er aktør-netværksteoriens forståelse af teknologi som ikke-menneskelige aktører, der i sociale sammenhænge fungerer som aktører på linje med mennesker. Teknologierne er ikke bare passive rekvisitter, men i stedet aktører der har indflydelse på det sociale samspil.

Set i dette lys må teknologier forstås som medskabere af arbejdet med borgere i udsatte positioner. I forlængelse heraf kan det være væsentligt at forholde sig til, hvordan relationsdannelse og relationsbaseret arbejde udfolder sig, når aktørerne i arbejdet også omfatter ikke-menneskelige aktører som f.eks. en computer, et it-system, en kørestol eller et par VR-briller.

Teknologier er selvsagt også medskabende i hverdagslivets sociale relationer for borgere i udsatte positioner såvel som for alle andre. Eksempelvis skaber teknologierne nye kommunikationsformer og øget mobilitet, som muliggør nye sociale relationer, deltagelsesformer og fællesskaber, for dem der er i stand til at benytte sig af teknologierne.

Uanset, hvilket perspektiv der anlægges på teknologier, er det sikkert, at teknologier er et uomgængeligt vilkår i det professionelle samarbejde med borgere i udsatte positioner og disse borgeres hverdagsliv. NUVO-konferencen 2023 har derfor til formål at undersøge og diskutere betydningen af teknologierne og deres øgede rolle i arbejdet med borgere i udsatte positioner. Vi ønsker dermed at bidrage til at styrke vores forståelser af de muligheder og udfordringer, som teknologierne skaber for såvel borgere i udsatte positioner som professionelle, der samarbejder med disse borgere.

NUVO program for sept 2023 opdateret 270923

Program for workshops opdateret 27092023

WORKSHOPS MED ABSTRACTS PROGRAM NUVO konf 2023

NUVO Call sept 2023

Abstract skabelon NUVO 2023

Abstract skabelon NUVO 2023 som PDF

Tilmeld dig her:

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCNX8a-S-Q_-kyTNPjboc8yjkceEhC02zMDDss2L_mhV-oEHd7t97qAYa3RjOEjkHAeRD5J&ln=dkLyden af NUVO!!! Podcast fra NOVU konferencen 2023