Om NUVO

UC Netværket på Udsatte Voksen området (UC-NUVO)

Netværket blev etableret i 2012 som et fælles forum for undervisere, konsulenter og forskere ved professionshøjskolernes sociale-, sundheds- og pædagogiske uddannelsesområder. Netværket har fokus på at etablere samarbejde på tværs af UC’erne om: uddannelse, undervisning, udvikling- og forskning indenfor det sociale-, sundheds- og pædagogiske fagområde. Samarbejdet i netværket skal bidrage til udvikling og forskning indenfor udsatte voksen området med henblik på fortsat kvalificering indenfor udsatte-området på grund- efter- og videreuddannelser.

Interesseområde

Netværkets interesse retter sig specielt mod voksne mennesker i udsatte positioner og mod voksne med særlige behov ud fra særlige kontekster på steder, hvor menneskets hverdagsliv udfoldes. Det kan være hjemme, på arbejdspladser og i professionelle og organisatoriske settings som bofællesskaber og aktivitetshuse for handicappede som f.eks. mennesker der er psykisk sårbare og mennesker med funktionsnedsættelse.

Aktiviteter

Netværket afholder seminar en gang årligt som et to dages internat om igangværende aktiviteter på udsatte området. Vi modtager gerne forslag til temaer for næste seminar og nyt på området voksne i udsatte positioner.

Netværket har som intention at etablere interessenetværk på særlige områder. På seminaret er dels oplæg fra eksterne oplægsholdere i plenum, og der er workshops for interne deltagere. I workshops kan du få mulighed for at præsentere projekter, der er interessante at få feedback på og diskutere med andre med interesse for det samme område. Workshops oplæg kan vise nye ideer frem eller fund fra færdige projekter. Det kan ses som en øvebane, hvor det er ufarligt at fremlægge og diskutere blandt ligesindede.

Konference 23. og 24. september 2021

Årets tema: Forståelser af udsathed – en tværprofessionel udfordring

Udsathed er ofte en betegnelse, der benyttes til at forklare nogle af de udfordringer voksne med psykosociale- og sundhedsmæssige problemer kan have. På den måde kan udsathed referere til mange forskellige problemer og begrundes i diverse opfattelser af, hvad der fører til udsathed. Ofte vil voksne i udsatte positioner møde adskillige velfærdsprofessionelle og dermed ofte mange forskellige opfattelser af udsathed, der bl.a. knytter sig til forskellige videnskabelige, filosofiske, historiske og faglige traditioner.

Udsathed kan eksempelvis være knyttet til opfattelser af, hvorvidt udsathed skyldes individets afvigelse eller samfundets eksklusionsmekanismer, og dette bidrager ofte til at afgøre, hvordan udsathedsproblematikker håndteres. Løses udsathed bedst i institutionaliserede sammenhænge, og hvem skal bidrage til disse løsninger? Skal indsatsen have fokus på den voksnes udsathed eller i stedet på at ændre sociale- og samfundsmæssige forhold? Og hvordan inddrages borgernes egne perspektiver i velfærdsindsatserne?

Hver af de mange positioner i forhold til udsathed i det brede felt af velfærdsprofessionelle skaber mange mulige tilgange og bud på metoder til at yde støtte og afhjælpe udsathedsproblematikker. De mange positioner skaber dog også tværfaglige og tværsektorielle udfordringer, når indsatserne skal planlægges, koordineres og praktiseres, da forståelsen af udsathed definerer prioriteringen i indsatsen.

På dette års NUVO-konference vil vi undersøge og drøfte de mange perspektiver på udsathed og disses påvirkning af indsatsers karakter og de metodiske valg. Vi ønsker dermed både at sætte fokus på forskellige forståelser af udsathed og de tværprofessionelle muligheder og udfordringer, der kan opstå i velfærdsarbejdet med udsatte voksne.

Klik her for at gå til call, abstractoplæg, tilmelding, konferenceprogram og slides fra konferencen