Menu Luk

Startside

OM NUVO

UC Netværket på Udsatte Voksen området (UC-NUVO)

Netværket blev etableret i 2012 som et fælles forum for undervisere, konsulenter og forskere ved professionshøjskolernes sociale-, sundheds- og pædagogiske uddannelsesområder. Netværket har fokus på at etablere samarbejde på tværs af UC’erne om: uddannelse, undervisning, udvikling- og forskning indenfor det sociale-, sundheds- og pædagogiske fagområde. Samarbejdet i netværket skal bidrage til udvikling og forskning indenfor udsatte voksen området med henblik på fortsat kvalificering indenfor udsatte-området på grund- efter- og videreuddannelser.

Interesseområde

Netværkets interesse retter sig specielt mod voksne mennesker i udsatte positioner og mod voksne med særlige behov ud fra særlige kontekster på steder, hvor menneskets hverdagsliv udfoldes. Det kan være hjemme, på arbejdspladser og i professionelle og organisatoriske settings som bofællesskaber og aktivitetshuse for handicappede som f.eks. mennesker der er psykisk sårbare og mennesker med funktionsnedsættelse.

Aktiviteter

Netværket afholder seminar en gang årligt som et to dages internat om igangværende aktiviteter på udsatte området. Vi modtager gerne forslag til temaer for næste seminar og nyt på området voksne i udsatte positioner.

Netværket har som intention at etablere interessenetværk på særlige områder. På seminaret er dels oplæg fra eksterne oplægsholdere i plenum, og der er workshops for interne deltagere. I workshops kan du få mulighed for at præsentere projekter, der er interessante at få feedback på og diskutere med andre med interesse for det samme område. Workshops oplæg kan vise nye ideer frem eller fund fra færdige projekter. Det kan ses som en øvebane, hvor det er ufarligt at fremlægge og diskutere blandt ligesindede.

KONFERENCE 29. OG 30. SEPTEMBER 2022

Årets tema: Væredygtig tilværelse på udsatte voksenområdet – alene et spørgsmål om uddannelse og beskæftigelse?

På dette års NUVO-konference vil vi give bud på, undersøge og drøfte de mange perspektiver på en væredygtig tilværelse med et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse på udsatte voksenområdet.

Tilbud om og krav til uddannelse og beskæftigelse på voksen udsatte området har været og er stadig støt stigende. I forhold hertil møder man som udsat voksen mange forskellige fagprofessionelle, der med hvert deres perspektiv tilbyder støtte og vejledning med mål om størst mulige tilknytning til arbejdsmarkedet og inklusion i arbejds- og uddannelsesfællesskaber.

Disse perspektiver er forankret i forskellige teoretiske- og fagprofessionelle tilgange, og har dermed indlejret forskellige syn på og forståelser af den enkelte borgers livssituation – ikke mindst i forhold til hvad livskvalitet er, og hvordan det bedst muligt opnås. Den enkelte borger møder på sin vej mod beskæftigelse derfor mange opfattelser af, hvad man bør, kan og skal gøre i forhold til uddannelse, jobprøvning samt beskyttet eller ordinær beskæftigelse. Med disse opfattelser følger også mange sagte og usagte forventninger, som den udsatte borger skal efterleve. Endvidere ses en gruppe syge, ældre eller socialt udsatte, hvor inklusion i uddannelse og arbejde ikke er mulig. Der er en risiko for at denne gruppe ikke får den relevante hjælp til eksempelvis sociale- og sundhedsmæssige problematikker, da sigtet ikke specifikt er uddannelse eller job, men i stedet en væredygtig tilværelse.

Men hvordan harmonerer forventninger til borgeren med borgeres egen opfattelse af, hvad det gode liv er? Og hvordan inddrages den enkeltes perspektiv? Hvilke tilgange og menneskesyn bliver den unge såvel som den ældre på udsatte voksenområdet mødt med? Hvad er meningsfuld beskæftigelse på voksen udsatte området, og for hvem er det meningsfuldt? Hvordan støttes den enkelte udsatte i en væredygtig balance mellem arbejde og fritid? Hvordan lykkes de fagprofessionelle med at give udsatte voksne mulighed for, at bidrage til fællesskabet i uddannelse og på arbejdsmarkedet? Og hvordan støttes borgere, der pga. sygdom, sociale problemer eller alderdom ikke er i uddannelsen eller job?

Klik her for at gå til call, abstractoplæg, tilmelding, konferenceprogram og slides fra konferencen