Om NUVO

UC Netværket på Udsatte Voksen området (UC-NUVO)

Netværket blev etableret i 2012 som et fælles forum for undervisere, konsulenter og forskere ved professionshøjskolernes sociale-, sundheds- og pædagogiske uddannelsesområder. Netværket har fokus på at etablere samarbejde på tværs af UC’erne om: uddannelse, undervisning, udvikling- og forskning indenfor det sociale-, sundheds- og pædagogiske fagområde. Samarbejdet i netværket skal bidrage til udvikling og forskning indenfor udsatte voksen området med henblik på fortsat kvalificering indenfor udsatte-området på grund- efter- og videreuddannelser.

Interesseområde

Netværkets interesse retter sig specielt mod voksne mennesker i udsatte positioner og mod voksne med særlige behov ud fra særlige kontekster på steder, hvor menneskets hverdagsliv udfoldes. Det kan være hjemme, på arbejdspladser og i professionelle og organisatoriske settings som bofællesskaber og aktivitetshuse for handicappede som f.eks. mennesker der er psykisk sårbare og mennesker med funktionsnedsættelse.

Aktiviteter

Netværket afholder seminar en gang årligt som et to dages internat om igangværende aktiviteter på udsatte området. Vi modtager gerne forslag til temaer for næste seminar og nyt på området voksne i udsatte positioner.

Netværket har som intention at etablere interessenetværk på særlige områder. På seminaret er dels oplæg fra eksterne oplægsholdere i plenum, og der er workshops for interne deltagere. I workshops kan du få mulighed for at præsentere projekter, der er interessante at få feedback på og diskutere med andre med interesse for det samme område. Workshops oplæg kan vise nye ideer frem eller fund fra færdige projekter. Det kan ses som en øvebane, hvor det er ufarligt at fremlægge og diskutere blandt ligesindede.

Konference 24. og 25. september 2020

Årets tema:

Velfærdsprofessioner og civilsamfund

Det danske velfærdssamfund er i disse år under markant forandring. Der er et øget økonomisk pres set i forhold til de mange velfærdsopgaver. Der er en samfundsmæssig debat om hvorvidt og i hvilket omfang de offentlige institutioner kan løse velfærdsopgaverne. Den politiske dagsorden har i denne sammenhæng i stigende omfang fokus på samarbejdet med civilsamfundet, når velfærdsydelser skal planlægges og udføres blandt andet i forhold til unge og voksne i udsatte positioner.

Klik her for at gå til call, abstractoplæg, tilmelding, konferenceprogram og slides fra konferencen