Menu Luk

NUVO konference 23. og 24. september 2021

NUVO konference 23. og 24. september 2021

Tema: Forståelser af udsathed – en tværprofessionel udfordring

Udsathed er ofte en betegnelse, der benyttes til at forklare nogle af de udfordringer voksne med psykosociale- og sundhedsmæssige problemer kan have. På den måde kan udsathed referere til mange forskellige problemer og begrundes i diverse opfattelser af, hvad der fører til udsathed. Ofte vil voksne i udsatte positioner møde adskillige velfærdsprofessionelle og dermed ofte mange forskellige opfattelser af udsathed, der bl.a. knytter sig til forskellige videnskabelige, filosofiske, historiske og faglige traditioner.

Udsathed kan eksempelvis være knyttet til opfattelser af, hvorvidt udsathed skyldes individets afvigelse eller samfundets eksklusionsmekanismer, og dette bidrager ofte til at afgøre, hvordan udsathedsproblematikker håndteres. Løses udsathed bedst i institutionaliserede sammenhænge, og hvem skal bidrage til disse løsninger? Skal indsatsen have fokus på den voksnes udsathed eller i stedet på at ændre sociale- og samfundsmæssige forhold? Og hvordan inddrages borgernes egne perspektiver i velfærdsindsatserne? Hver af de mange positioner i forhold til udsathed i det brede felt af velfærdsprofessionelle skaber mange mulige tilgange og bud på metoder til at yde støtte og afhjælpe udsathedsproblematikker. De mange positioner skaber dog også tværfaglige og tværsektorielle udfordringer, når indsatserne skal planlægges, koordineres og praktiseres, da forståelsen af udsathed definerer prioriteringen i indsatsen.

På dette års NUVO-konference vil vi undersøge og drøfte de mange perspektiver på udsathed og disses påvirkning af indsatsers karakter og de metodiske valg. Vi ønsker dermed både at sætte fokus på forskellige forståelser af udsathed og de tværprofessionelle muligheder og udfordringer, der kan opstå i velfærdsarbejdet med udsatte voksne.

Dato: 23. og 24. september 2021
Sted: Konferencecenter ’Huset’ i Middelfart
Pris 2.975 kr. ex moms – tilmelding fra 1. april 2021

Tilmeld dig her

Bilag

Call Nuvo konferencen 2021

NUVO program 130411

Sparringscafe retningslinjer

Abstract skabelon NUVO 2021