Menu Luk

NUVO konference 24. og 25. september 2020

NUVO konference 24. og 25. september 2020
Tema: Velfærdsprofessioner og civilsamfund
Det danske velfærdssamfund er i disse år under markant forandring. Der er et øget økonomisk pres set i forhold til de mange velfærdsopgaver. Der er en samfundsmæssig debat om hvorvidt og i hvilket omfang de offentlige institutioner kan løse velfærdsopgaverne. Den politiske dagsorden har i denne sammenhæng i stigende omfang fokus på samarbejdet med civilsamfundet, når velfærdsydelser skal planlægges og udføres blandt andet i forhold til unge og voksne i udsatte positioner.
Der opstår et krydspres hvor der på den ene side kræves en højere standard i forhold til velfærd, og på den anden side kræves besparelser, effektiviseringer og nedskæringer. I dette krydspres står den velfærdsprofessionelle mellem efterspørgslen på “det frivillige arbejde” og inddragelse af civilsamfundet, som løsning på velfærdsproblematikken. Civilsamfundet kan defineres så bredt som pårørende, frivillige, NGO’er, herunder religiøse organisationer, patientforeninger, erhvervslivet og andre.
NUVO konferencen 2020 har derfor til formål at undersøge og diskutere, hvordan sammenhængen mellem professioner og civilsamfund får betydning for mennesker i udsatte positioner samt hvordan denne udvikling påvirker professionelles arbejde. Bidrag til konferencen kan være projekter og uddannelsesudvikling/formidling samt forskning inden for feltet.
Der fokuseres på hvorledes forholdet mellem velfærdsprofessionerne og civilsamfundet udspiller sig, og temaerne er:

 • Co-creation/co-production
 • Pårørende og civilsamfund som partnere og bidragere
 • Globalisering som skærpet pres på den offentlige service
 • Dilemmaer – det institutionelle og civilsamfundet
 • Forventninger mellem velfærdsprofessionerne og civilsamfundet
 • Ulighed i sundhed og livskvalitet
 • Fra welfare til workfare
 • Innovation og borgerinddragelse
 • Professionshøjskolen og civilsamfundet

Deadline for abstracts den 15.6.2020 sendes til Louise Hvitved Byskov: lohv@pha.dk

Besked om antaget abstract den 1.7.2020

Tilmelding til konferencen senest den 1.7.2020

Foreløbige oplæg

Velkomst og introduktion til konferencen v/ Ida Mundt: Hvilken praksis står vores studerende og praktikere i, og hvad er deres udfordringer i forhold til mødet med pårørende?

Kompagni KARAVANA i Aarhus v. Mette Kirstine Demuth, Dramalærer/instruktør ogkunstnere fortæller om deres metode/koncept, og en gruppe kunstnere (borgere) viser, hvad de laver inden for drama.

Oplæg om sundhedsfremme/ved docent Heidi Myglegård Andersen Docent ved Professionshøjskolen Absalon.

Dato: 24. og 25. september 2020
Sted: Konferencecenter ’Huset’ i Middelfart
Pris 2.975 kr. ex moms – tilmelding fra 1. maj 2020

Tilmeld dig her

Bilag

NUVO Call 2020 – 24. og 25. september 2020

Abstract NUVO 2020

Temaer til

 • Workshop – 20 min. oplæg og 20 min. diskussion
 • Præsentation – 15 min oplæg og 5 min. diskussion

 

 • Co-creation/co-production
 • Pårørende og civilsamfund som partnere og bidragere
 • Globalisering som skærpet pres på den offentlige service
 • Dilemmaer – det institutionelle og civilsamfundet
 • Forventninger mellem velfærdsprofessionerne og civilsamfundet
 • Ulighed i sundhed og livskvalitet
 • Fra welfare til workfare
 • Innovation og borgerinddragelse
 • Professionshøjskolen og civilsamfundet