Menu Luk

NUVO konference 29. og 30. september 2022

NUVO konference 29. og 30. september 2022

Tema: Væredygtig tilværelse på udsatte voksenområdet – alene et spørgsmål om uddannelse og beskæftigelse?

På dette års NUVO-konference vil vi give bud på, undersøge og drøfte de mange perspektiver på en væredygtig tilværelse med et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse på udsatte voksenområdet.

Tilbud om og krav til uddannelse og beskæftigelse på voksen udsatte området har været og er stadig støt stigende. I forhold hertil møder man som udsat voksen mange forskellige fagprofessionelle, der med hvert deres perspektiv tilbyder støtte og vejledning med mål om størst mulige tilknytning til arbejdsmarkedet og inklusion i arbejds- og uddannelsesfællesskaber.

Disse perspektiver er forankret i forskellige teoretiske- og fagprofessionelle tilgange, og har dermed indlejret forskellige syn på og forståelser af den enkelte borgers livssituation – ikke mindst i forhold til hvad livskvalitet er, og hvordan det bedst muligt opnås. Den enkelte borger møder på sin vej mod beskæftigelse derfor mange opfattelser af, hvad man bør, kan og skal gøre i forhold til uddannelse, jobprøvning samt beskyttet eller ordinær beskæftigelse. Med disse opfattelser følger også mange sagte og usagte forventninger, som den udsatte borger skal efterleve. Endvidere ses en gruppe syge, ældre eller socialt udsatte, hvor inklusion i uddannelse og arbejde ikke er mulig. Der er en risiko for at denne gruppe ikke får den relevante hjælp til eksempelvis sociale- og sundhedsmæssige problematikker, da sigtet ikke specifikt er uddannelse eller job, men i stedet en væredygtig tilværelse.

Men hvordan harmonerer forventninger til borgeren med borgeres egen opfattelse af, hvad det gode liv er? Og hvordan inddrages den enkeltes perspektiv? Hvilke tilgange og menneskesyn bliver den unge såvel som den ældre på udsatte voksenområdet mødt med? Hvad er meningsfuld beskæftigelse på voksen udsatte området, og for hvem er det meningsfuldt? Hvordan støttes den enkelte udsatte i en væredygtig balance mellem arbejde og fritid? Hvordan lykkes de fagprofessionelle med at give udsatte voksne mulighed for, at bidrage til fællesskabet i uddannelse og på arbejdsmarkedet? Og hvordan støttes borgere, der pga. sygdom, sociale problemer eller alderdom ikke er i uddannelsen eller job?