Menu Luk

NUVO seminar 19. og 20. september 2018

Nationalt netværk for udsatte voksen-området inviterer til UC-NUVO konference

Dato: 19.-20. september 2018

Sted: Konferencecenter “Huset” i Middelfart

Deadline for indsendelse af abstracts til workshops er  1. juni 2018.

Abstract sendes til usk@pha.dk

 

Tema: Hvem er eksperterne på området for udsatte vokse?

Ekspert er noget andre udpeger én til at være. Rollen som ekspert bygger typisk på, at en person har en særlig viden eller erfaring, som nogle tillægger værdi. Det kan være som faglig ekspert, videnskabelig ekspert eller erfaringsekspert.

På årets UC-NUVO konference sætter vi fokus på, hvordan ekspertpositioner rammesætter viden inden for forskellige autoritative forståelseshorisonter. Vidensbasering af indsatserne for voksne i udsatte positioner, handler i dag ikke alene om at omsætte forskningsbaseret viden til praksis. Der er en stigende erkendelse af, at viden er mangetydig og at formaliseret uddannelse og forskningsbaseret viden kun er to aspekter i et komplekst samspil. Borgerens inde fra perspektiv tillægges værdi og legitimitet som en særlig ekspertise i bestemte kontekster og situationer i kombination med fagprofessionelle og forskeres ude fra perspektiv.

På årets UC NUVO konference inviterer vi forskellige eksperter til en dialog om viden, erfaring og hvordan de oplever deres viden og erfaringer bliver brugt, misbrugt eller negligeret i indsatserne for mennesker i udsatte positioner.

 

Har du spørgsmål, så kontakt gerne

Louise Hvitved Byskov: lohv@pha.dk – mobil: 7248 2057

Ulla Skjødt: usk@pha.dk – mobil: 7248 1177

 

Relevante links:

Oversigt konference (Call 2018)

Skabelon til abstract 2018

Konference 2018

Workshoptemaer

  1. Forskning i egen professionspraksis
  2. Professionsudøvelse og ekspertise
  3. Refleksion over metode
  4. Borgerperspektiver