Menu Luk

NUVO seminar 23. og 24. august 2017

Nationalt netværk for udsatte voksen området inviterer til UC-NUVO Seminar

Dato: 23.-24. August 2017

Sted: Konferencecenter “Huset” i Middelfart

Der vil blive afholdt workshops og deadline for indsendelse af abstracts er den 20.6.2017.

Abstract sendes til usk@ucsj.dk

 

Tema: Udsatte stemmer – de hørte, uhørte og overhørte

Samtalen er vor tids nye styringsteknologi, når borgerne møder med den offentlige sektor. Motiverende og løsningsfokuserede samtaleteknologier anvendes i dag af professionelle på såvel social-, beskæftigelse- og sundhedsområdet. Mennesker i udsatte positioner mødes med en forventning om at sprogliggøre deres robusthed, mentale sundhed og ressourcer for at overvinde deres svagheder. Spørgsmålet er, hvad de professionelle i denne kontekst hører borgerne siger, når borgere, der søger hjælp taler med kaotiske, ustrukturerede, vrede, stærke og svage stemmer, der måske også siger noget andet end styringsteknologiernes rammesætning kan rumme?

Dette års UC-NUVO seminar sætter fokus på udsatte stemmer. Vi inviterer borgerne til at tale med os ud fra den betragtning, at vi kan lærer noget af at lytte til disse stemmer uden på forhånd at strukturere talen i en bestemt retning – hvis dette er muligt? Vi inviterer forskere til at belyse hvordan de udsatte stemmer fremtræder i forskellige former, historisk og aktuelt. Og så vil vi diskutere, hvordan vi uddanner de studerende til at høre eller overhøre de udsattes stemmer, til at agere stemme-forstærker eller stemme-forvrænger i de samtalefokuserede velfærdsinstitutioner.

 

Har du spørgsmål, så kontakt gerne Ulla Skjødt: usk@ucsj.dk – mobil: 7248 1177

 

Relevante links:

Oversigt seminar (Call)

Skabelon til abstract 2017