Menu Luk

NUVO seminar 26. og 27. september 2019

Nationalt netværk for udsatte voksen-området inviterer til UC-NUVO konference

Dato: 26.-27. september 2019

Sted: Konferencecenter “Huset” i Middelfart

Deadline for indsendelse af abstracts til workshops er 1. juni 2018.

Abstract sendes til usk@pha.dk

 

Tema: Koncepter og kvalitet på udsatte vokseområdet

Det danske velfærdsamfund er i disse år under markante forandringer. Den politiske dagsorden har i den sammenhæng i stigende omfang fokus på koncepter, når velfærdsydelser skal planlægges. Der implementeres således ofte koncepter i bestræbelserne på at kvalitetsudvikle velfærdsydelserne, hvilket kan resultere i øget standardisering, testning samt evaluering af indsatserne for borgere i udsatte positioner. Det rejser spørgsmål om, hvorledes koncepter kan påvirke disse borgere og også om, hvordan koncepterne kan øve indflydelse på grundlaget og den måde de såkaldte velfærdsprofessionelle arbejder på. Når koncepter besluttes og indlejres i velfærdsydelserne på udsatte voksenområdet, kan det ses som et resultat af forskellige værdier, interesser samt logikker og koncepter kan derfor opfattes forskelligt og flertydigt.

NUVO konferencen 2019 har derfor til formål at undersøge og diskutere, hvordan konceptualisering får betydning for mennesker i udsatte positioner samt hvordan denne udvikling påvirker professionelles arbejde.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne:

Louise Hvitved Byskov: lohv@pha.dk – mobil: 7248 2057

Ulla Skjødt: usk@pha.dk – mobil: 7248 1177

Konference 2019

Workshoptemaer

  • Politik og styring
  • Kvalitet og vidensformer
  • Borgerpositioner, koncepter og kvalitet
  • Undervisning og koncepter
  • Fra praksiserfaring til koncept
  • Koncepter som praksis

Relevante links

PowerPoints præsentationer fra keynotes, workshops og oplæg 2019

Oversigt konference (Call 2018)

Skabelon til abstract 2018