Menu Luk

Seminar 17. og 18. august 2015 – Huset Middelfart

Præsentationer fra seminaret:


Mandag 17. august og tirsdag 18. august 2015

TITEL: FLYDENDE PROFESSIONSKOMPETENCER OG IDENTITETER PÅ UDSATTE VOKSEN OMRÅDET

Målgruppe:           Undervisere, konsulenter, forskere på UC’ere                                            Tilmeldingsfrist: 11. juni 2015

PROGRAM 17. AUGUST 2015

9:00-10:00Check in ‐ Kaffe/te/morgenbrød
10:00‐10:30Velkomst ved koordinationsgruppen/Nelli Øvre Sørensen, Forskning og Innovation, UCSJ 
10:30-11:15Oplæg i plenum – Styring af velfærdsprofessionernes autonomi:At styre borgerne gennem professionelle og professionelle gennem borgerne. Ved Lars Thorup Larsen. Associate Professor, PhD, Department of Political Science, Aarhus University
11.30‐12.15Oplæg i plenum – Det tværfaglige samarbejdes permanente udfordringer forsvinder aldrig! De kan håndteres mere eller mindre klogt. Bo Morthorst Rasmussen, ph.d., underviser, pædagoguddannelsen Aabenraa, UC Syd
12.30-13.30Frokost 
13.30-15.30To parallel workshops
 Workshop 1 – Kan nye erkendelser transformeres til professionspraksis? Tovholder – Gundi Schrötter Johannsen, lektor,  NVIE, UC Syd
 Oplæg 1: Når faglig enighed svækker dømmekraften. Ved Keld Trækjær og Thomas Waring, lektorer pædagoguddannelsen, UCN, Ålborg Oplæg 2: Under planlægning
 Workshop 2 – Flydende fagligheder i en accelererende tidTovholder – Nelli Øvre Sørensen, Forskning og Innovation, UCSJ 
 Oplæg 1: Svage ældres autonomi i kølvandet på opgøret med professionsautonomien. Ulla Skjødt, lektor og phd. studerende, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund og Forskning og Innovation, UCSJ 
 Oplæg 2: Hvordan holdes professionskompetencen og faglig identitet flydende, når borgerne sætter dagsordenen?- og hvordan bringes denne viden ind i grunduddannelsen?Jonna Nøttrup, lektor og videnscenterkonsulent (NVIE) og Michael Bjørneboe Korn, adjunkt, pædagoguddannelsen, UCSyddanmark.  
15.30-16.30Kaffepause 
16.30-18.30To parallelworkshops
 Workshop 3 – Hvad uddanner vi profession‐bachelorer til i dag – på udsatte voksen området?Tovholder: Anthon Sand Jørgensen, VIA 
 Oplæg 1: Professioner – utætte kategorier eller hybrider? En diskussion af professionsbegrebet – I forhold til professioner, der yder social støtte, rehabilitering, behandling eller undervisning til voksne i udsatte situationer/positioner. Britta Nørgaard, lektor og ph.d. studerende, pædagoguddannelsen, UCN 
 Oplæg 2: Professionsuddannelse i et krydsfelt mellem fortids evidens og fremtids visioner. Hvordan ruster vi studerende til at kunne skabe evidensbaserede forandringer i praksis? Rina Østergaard, ph.d stip., Master i IKT og Læring, Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg-Haderslev, Institut for Sundhedsuddannelse, UCSyd 
 Workshop 4 – Brugernes stemme? Tovholder: Inge Storgaard Bonfils, Professionshøjskolen Metropol 
 Oplæg 1: Bruger kommunikation. Ida Mundt, adjunkt, Videreuddannelsen, UCC 
 Oplæg 2: Pårørendes stemme på demensområdet. Nelli Øvre Sørensen, lektor, ph.d. Forskning og Innovation, UCSJ 
19:00-21:30Middag 2 retters menu og networking

 

PROGRAM 18. AUGUST 2015

 

09.00-09.45   Oplæg i plenum: Tværprofessionelt samarbejde, løsning eller selvstændigt problem? Sine Lehn ‐ Christiansen, ph.d. lektor, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
09.45-10.15Kaffepause og networking
10.15‐12.15To parallelworkshops
 Workshop 5 – Inklusion for voksne mennesker i udsatte positioner. Tovholder: Ulla Skjødt, Forskning og Innovation, UCSJ 
 Oplæg 1: Inklusion i et voksenperspektiv. Gundi Schrötter Johannsen, lektor, pædagoguddannelsen og videncenterkonsulent NVIE, UCSYD 
 Oplæg 2: Socialpædagogers betydning for arbejdet med inklusion på voksen handicapområdet. Anton Sand Jørgensen, lektor, Kristine Buus Johansen, lektor, VIA Pædagogik & Samfund 
 Workshop 6 – Beskæftigelse på voksen udsatte området. Tovholder: Keld Trækjær, UCN  
 Oplæg 1: IPS / Supported Employment. Inge Storgaard Bonfils, adjunkt og forsker, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol Oplæg 2: Beslutningsprocesser og faglige roller  i rehabiliteringsteam. Sanne Winther Nielsen, adjunkt, og Danny Fogsgaard, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol
12.15-12.30Afrunding og tak for i dag. Nelli Øvre Sørensen, UCSJ
12.30-13.00Frokost
Tilmelding https://uc-nuvo.pha.dk/ Kontaktperson Lotte Fobian Ibsen, UCSJ, lfi@ucsj.dk Tilmeldingsfrist 14. juni 2015
Sted:HUSET (Byggecentrum), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, +45 70123900   http://www.byggecentrum.dk/kursuscenter/
Pris:2.300,- kr.Prisen er for hotel og fuld forplejning for begge dage. Vi har forhåndsreserveret 50 værelser på HUSET. Hvis alle værelser er optaget, kan HUSET være behjælpelig med at finde et alternativ. Din pris for seminaret bliver da 1.500,- incl. fuld forplejning i de 2 dage men excl. overnatning. Der er bindende tilmelding.
Kontaktperson:Arrangement ansvarlig, Nelli Øvre Sørensen, UCSJ, neso@ucsj.dk

Sted:                       HUSET (Byggecentrum), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, +45 70123900                       http://www.byggecentrum.dk/kursuscenter/

Medbring gerne fritidssko og tøj, da HUSET er beliggende i et meget naturskønt område med et godt stisystem.

Kontaktperson: Arrangement ansvarlig, Nelli Øvre Sørensen, UCSJ, neso@ucsj.dk

Tilmelding på hjemmesiden: www.uc-nuvo.dk

Kontakt: Lotte Fobian Ibsen, UCSJ, lfi@ucsj.dk

 

Paralelle workshops

Workshops på dette seminar begynder med et oplæg af max ½ times varighed. Det efterfølges af diskussion i plenum i den resterende tid. Der kan være 3 oplægsholdere på hver workshop. Hvis der er flere end 3 oprettes flere workshops. Der er en tovholder fra Koordinationsgruppen på alle workshops.

Abstract og paper:

Du er meget velkommen til at bidrage med oplæg indenfor årets tema i workshops. Hvis vi modtager mange abstracts indsætter vi flere oplæg under hver workshop. Det er ligeledes muligt at indsende videnskabelige papers, som du ønsker sparring på, måske i form af udkast til en artikel. Du bedes fremsende abstract først, og angive at du vil sende paper.

Abstract og papers sendes til, Nelli Øvre Sørensen, neso@ucsj.dk, CC Lotte Fobian Ibsen, lfi@ucsj.dk

Abstract guidelines

Abstract på max 300 ord

Forslag til indhold: Baggrund, formål, teoretisk forankring, metode, resultater og konklusion/afrunding.

Abstract kan både være et selvstændigt oplæg til workshop eller et forarbejde til udarbejdelse af paper. Abstract skrives med halvanden linjeafstand i punkt 12

Deadline for abstract er den 20. juni 2015.

Paper guidelines

Paper på max 6000 ord (uden abstract, tabeller, figurer og referenceliste).

Eller skrives så det matcher de kriterier, der er til artikler i det tidsskrift, du påtænker at indsende artikel til, dette angives og medsendes da. Heri er inkluderet end notes, overskrifter, figurer, fotos etc.

Paper skrives med halvanden linjeafstand i punkt 12

Paper forsynes med titelside, brødtekst og referenceliste (ikke indeholdt i de 6000 ord).

Deadline for paper er den 10. august 2015

 

Abstract og papers sendes til

Nelli Øvre Sørensen, neso@ucsj.dk

CC Lotte Fobian Ibsen, lfi@ucsj.dk