Menu Luk

Seminar 26 og 27 september 2016 – Huset i Middelfart

INVITATION TIL DELTAGELSE I NUVO – SEMINAR 2016

                                                                                                                                                                  

Program for seminar fra mandag d. 26. september til tirsdag d. 27. september 2016

TITEL: SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITISKE FORANDRINGER- UDFORDRINGER OG DILEMMAER FOR VOKSEN UDSATTE OMRÅDET

 

MANDAG D. 26. SEPTEMBER 2016

09:00-10:00         Check in – Kaffe/te/morgenbrød


10:00-10:15
         Velkomst v. koordinationsgruppenNelli Øvre Sørensen, UCSJ

 

10:15-11:00         Oplæg i plenum

  1. Inge Storgaard Bonfils, lektor, ph.d. UC Metropol og Ulla Skjødt, lektor, ph.d. studerende, UCSJ

Titel: Konkrete eksempler på virkninger af aktuelle social- og sundhedspolitiske forandringer

                                


11:15-12:15
         Oplæg til diskussion i plenum

  1. Randi Andersen, uddannelsesleder, ph.d. og Nelli Øvre Sørensen, lektor, ph.d. begge UCSJ

Titel: Forskning og udvikling på udsatte voksen området i UC regi

 

12.15 – 13.15       Frokost


13.15 – 14.15
       Oplæg i plenum

  1. Birgit Kirkebæk, professor emerita

Historiske forandringer og nutidige praksisser på handicap området

 

 

14.30 – 15.30      Parallelworkshops (2 oplæg af 20 min efterfulgt af 20 min fælles diskussion)

                                

Workshop 1 – Fokus på borgerens udsathed eller ressourcer – historisk og nutidigt

 

Workshop 2 – Borgerinddragelse og innovative sociale – og sundhedsmæssige indsatser


15.30 – 16.00       Kaffepause

16.00 – 18.00       To parallelworkshops (2 oplæg af 20 min efterfulgt af 20 min diskussion)

Workshop 3 – Borgerinddragelse, empowerment og recovery set i forhold til social – og sundhedsområdet

Workshop 4 – Welfare og workfare – forvaltnings – og beskæftigelsesindsatsen på social- og sundhedsområdet


18.30 – 21.30
                Middag 2 retters menu og networking

 

PROGRAM D. 27. SEPTEMBER 2016

09.00 – 09.15       God morgen

09.15 – 10.15       To parallelworkshops (2 oplæg a 20 min efterfulgt af 20 min diskussion)

 Workshop 5 – Social- og sundhedspolitiske strømninger på udsatte     voksenområdet

Workshop 6 – Strukturelle, social- og sundhedsmæssige udfordringer på flygtningeområdet

10.15 – 11.15       To parallelworkshops (2 oplæg a 20 min efterfulgt af 20 min diskussion)

Workshop 7 – Strukturelle og forvaltningsmæssige forandringer på psykiatri – og socialpsykiatri området

Workshop 8 – Forvaltningsmæssige forandringer på social- og sundhedsområdet i forhold til konkurrencestaten

11.15 – 11.30       Kaffe med i plenum

11.30 – 12.30     Oplæg i plenum

  1. Jens Erik Kristensen, Lektor, lic.phil., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Aarhus Universitet – Campus Emdrup

Konkurrencestatens konsekvenser for de social- og sundhedspolitiske værdier og vidensformer med særligt henblik på området for udsatte voksne 

12.30 – 12.45       Afrunding og tak for denne gang.
                                 v. Koordinationsgruppen og Randi Andersen

12.45 – 13.45       Frokost og hjem

 

 

Sted:                       HUSET (Byggecentrum), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, +45 70123900                 http://www.byggecentrum.dk/kursuscenter/

Medbring gerne fritidssko og tøj, da HUSET er beliggende i et meget naturskønt område med et godt stisystem.

Kontaktperson: Arrangement ansvarlig, Nelli Øvre Sørensen, UCSJ, neso@ucsj.dk mobil: 72481493

Pris: 2.500 kr (opgiv EAN nr. ved tilmelding)

Dækker: En overnatning i enkeltværelse, to x morgenmad, to x frokost (inkl. en sodavand), festmiddag (inkl. 2 glas vin eller lign.) isvand, kaffe/ te, frugt mm.

 

Frist for tilmelding:                                                            12. august                                                  Tilmelding er bindende

 

Frist for abstract og paper:                                            15. august

Tilmelding: Link er aktivt på hjemmesiden: www.uc-nuvo.dk

 

Guidelines for abstract og papers til workshops på NUVO seminar 26.- 27.09 2016

Forud for oplæg i workshops bedes I indsende abstract eller paper. Abstract er en appetizer til deltagere i workshops. Hvis der senere sendes et videnskabeligt paper, bedes I anføre det sidst på abstract, så vi kan sætte tid af til dette på workshoppen. Et paper kan være første udkast til en videnskabelig artikel. I såvel abstracts som papers bedes I anføre navne på deltagere fra jeres UC i projektet og angive samarbejdspartnere, målgruppen af borgere/ studerende etc., og hvilket regi projektet udføres under. På årets NUVO – seminar har vi fokus på UC’ernes forsknings- udviklingsprojekter i workshops. Vi beder jer i derfor skrive lidt om, hvordan projekter placerer sig i dette felt.

Abstract guidelines

Abstract kan omhandle projekter, der er på idé stadiet, færdige studier og igangværende studier. Det kan ligeledes omhandle andre aktiviteter, der er relevante ift årets tematikker, og som er af interesse for deltagere fra egne og andre UC’er.

Abstract må være på max 200 ord.

Forslag til indhold: baggrund og projekttype, formål og forskningsspørgsmål, metodologi, teoretisk forankring, fund evt. konklusion. Abstract kan både være et selvstændigt oplæg til workshop eller et forvarsel om et paper. Abstract skrives med halvanden linjeafstand i punkt 12

Deadline for abstract er den 15. august 2016

 

Paper guidelines

Papers kan omhandle projekter, der er på idé stadiet, færdige studier og igangværende studier. Det kan ligeledes omhandle metodologiske/ teoretiske overvejelser, der er relevante ift årets tematikker, og som er af interesse for deltagere fra egne og andre UC’er.

Paper på max 5000 ord (uden abstract, tabeller, figurer men incl. end notes og referenceliste). Paper forsynes med titelside, brødtekst og referenceliste. Paper skrives med halvanden linjeafstand – pt. 12

Forslag til indhold: Baggrund og projekttype, formål og forskningsspørgsmål, metodologi, teoretisk forankring, fund evt. konklusion. Eller matche de kriterier, der er til artikler i det tidsskrift, du påtænker at indsende artikel til.

Deadline for papers er den 15. august 2016

 

Sendes til Nelli Øvre Sørensen, neso@ucsj.dk

 

Vel mødt